Skip to main content

Vuosi 2020 on ollut erittäin erikoinen vuosi, joka on opettanut meille paljon uutta ja antanut paljon ajateltavaa. Tulevaisuudessa on tapahtumassa paljon muutoksia, jotka muuttavat alaa ja antavat uusia mahdollisuuksia. Alamme myös varautumaan tähän muuttuvaan maailmaan Isännöinti Levasma Oy:ssä. Tämä tarkoittaa aluksi sitä, että organisoimme yrityksen uudelleen.

Ensimmäisessä vaiheessa siirrämme kaikki asunto-osakeyhtiöt tai asunto-osakeyhtiömäisesti toimivat kiinteistöosakeyhtiöt uuteen Isännöinti Levasma Oy:n tytäryhtiöön Suomen Isännöitsijäpalvelut Oy:hyn. Tämä ei vaadi mitään toimenpiteitä teiltä ja sopimukset siirtyvät omistamaamme tytäryhtiöön ja teitä palvelevat edelleen samat henkilöt. Samalla avautuivat nämä uudet www.isannoitsijapalvelut.fi www-sivut, jota kautta tavoitatte omat isännöitsijänne.

Isännöinti Levasma Oy:n nimi muuttuu ensi vuoden alussa Levasma Oy:ksi ja Isännöinti Levasma Oy jää yhtiön aputoiminimeksi. Levasma Oy tulee tuottamaan erilaisia taloushallinnon palveluita ja muita uusia palveluita, joista toivon pystyväni kertomaan myöhemmin, kun asiat tulevat ajankohtaiseksi.

Koulutus

Tilikauden aikana olemme jatkaneet henkilökunnan kouluttamista. Taloushallinnosta vastaava henkilö on nyt suorittanut KITA-tutkinnon. ITS-tutkintoa suorittaa meillä kaksi isännöitsijää ja IAT-tutkintoa myös kaksi isännöitsijää. Lisäksi henkilökuntamme suorittaa myös muita tarpeellisia tutkintoja. Lisäksi isännöitsijämme ovat suorittaneet Naapurisovittelun perusteet -kurssin.

Hinnat

Taloyhtiöiden kuukausihinnassa ei tapahdu muutoksia vuodelle 2021, koska elinkustannushintaindeksissä ei ole tapahtunut muutoksia edellisvuodesta. Digitaalisissa palveluissa hinnankorotus on noin 2,9 %, joka perustuu Visman vastaavaan hinnankorotukseen. Hinnastossa on myös tehty kuukausihinnoittelupohjainen kokouslaskutusvaihtoehdot entistä kilpailukykyisemmäksi verrattuna perinteiseen kokoushinnoitteluun. Jos haluatte muuttaa kokoushinnoittelua, niin pyydän olemaan yhteydessä omaan isännöitsijään.
Vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin koskien tämän tiedotteen asioita.

Terveisin,
Jyri Levasma